Hướng dẫn vận hành thiết bị

Các Hướng dẫn vận hành thiết bị do cong ty Minh Anh ban hành và áp dụng tại TT RentATool. Bấm chọn từng mục để xem hoặc tải về.

1. HD 630 1-01_Máy thử áp suất môi chất nước

2. HD 630 1-02_Máy thử áp suất môi chất khí