Tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị xiết bu lông

Dưới đây liệt kê hướng dẫn vận hành các loại thiết bị xiết bu lông thủy lực. Vui lòng bấm chọn loại thiết bị để xem chi tiết.

1- Thiết bị xiết bu lông đầu vuông (WT Series / Simplex)

2- Thiết bị xiết bu lông dạng mỏng (WX Series / Simplex)

3- Thiết bị xiết bu lông đầu vuông (SU-XL Series / TorqLite)

4- Thiết bị xiết bu lông dạng mỏng (IU-XL Series / TorqLite)

5- Thiết bị kéo căng bu lông trên bờ

6- Thiết bị kéo căng bu lông dưới nước

 

Bài viết liên quan: